Kenteken

Bij de import van een Fiat 500E vanuit Amerika, kun je de RDW verzoeken om een zogenaamde 18.2 kentekenplaat te mogen voeren. Dit is het kleinere model dat beter past in de uitsparing van de achterklep van de 500E.

Een tijdlang is dit niet mogelijk geweest, de diepte van de uitsparing bleek ‘onvoldoende’. Na een uitspraak van de Hoge Raad heeft de RDW deze eis laten vervallen.

Je kunt de RDW ook achteraf schriftelijk verzoeken om een 18.2 kentekenplaat te mogen voeren. Je krijgt dan geen nieuwe kentekenkaart, maar online wordt dit wel zichtbaar in het kentekenregister (‘bijzonderheden’). Daarna kun je bij erkende bedrijven nieuwe platen laten maken. Je moet dan wel je oude inleveren.
Het verzoek kan middels een email. Zie voorbeeldtekst hieronder.

Aan: info@rdw.nl
Onderwerp: Bericht tav VRD (Betreft 18.2 op Fiat 500E)

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij het verzoek om US-formaat 18.2 kentekenplaten te mogen voeren op mijn Fiat 500E, geïmporteerd uit Californie. Het betreft kenteken XX-123-X. Zie bijlage.

Sinds juli 2019 is de diepte-eis van 15mm niet meer van toepassing.
Afwijkende voorschriften:
Plaats voor de achterste kentekenplaat model 18.2

“Als gevolg van de uitspraak 201806282/1/A2 van de Raad van State is de minimale diepte van de nis van 15 mm komen te vervallen.”

Alvast dank voor uw hulp/bericht.
+ Vriendelijke Groeten,